Strona główna
  Ustawa o świadczeniach pieniężnych i

babicka

Temat: pragnę Waszych porad - czuję się zagubiona :(
...trzy 28-dniowe okresy trwania ciąży (liczone na podstawie art. 113 kodeksu cywilnego w związku z art. 300 kodeksu pracy). Najważniejsze jest jednak to, że niezależnie od metody obliczeń umowa terminowa ulega automatycznemu przedłużeniu do dnia porodu. Wprawdzie pracownicy zatrudnionej na taką umowę nie przysługuje prawo do urlopu macierzyńskiego ani wychowawczego, ma natomiast prawo korzystać z zasiłku macierzyńskiego (art. 30 ust. 4 Ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, Dz. U. z 25 czerwca 1999, Nr 60, poz. 636). Berenika Anders" Chyba jednak nici z tego... Przepraszam, że tak polemizuję, chociaż tu chodzi o moje prawa, ale muszę jakoś udowodnić swoją rację pracodawcy. Czy znasz może jakiś inny artykuł, który zmienia zastosowanie tego 177 ? A może opisz mi, jaka była Twoja sytuacja 4,5 lata...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,50484,77201885,77201885,pragne_Waszych_porad_czuje_sie_zagubiona_.htmlTemat: Kasa za L4....?
...przekonana, że zależy ona, jak sama nazwa wskazuje, od uznania, i można jej nie dostać z dowolnego powodu - po prostu "nie, bo nie". Tu także jestem jednak ciekawa komentarzy. Nigdy nie miałam premii uznaniowych;-) Prawo do zasiłku chorobowego Wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy nie przysługuje w przypadkach, w których pracownik nie ma prawa do zasiłku chorobowego. Zasady nabycia prawa do tego zasiłku reguluje ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Pracownik nabywa prawo do zasiłku po upływie 30 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego – jeżeli podlega obowiązkowo temu ubezpieczeniu, lub po upływie 180 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego – jeżeli jest ubezpieczony dobrowolnie. Do okresów ubezpieczenia chorobowego wlicza się poprzednie...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,279,72651082,72651082,Kasa_za_L4_.html


Temat: Co zrobić, żeby mieć macierzyński?
...Ci go udzielić. Bezpodstawna odmowa udzielenia pracownikowi urlopu wychowawczego stanowi wykroczenie p-ko prawom pracownika zagrożone karą grzywny - art. 281pkt5 Zasiłek macierzyński przysługuje także kobietom, które w trakcie urlopu wychowawczego urodziły dziecko. Jednak być może lepiej byłoby przerwać urlop wychowawczy, urodzić drugie dziecko, iść na macierzyński, a potem znowu na wychowawczy. Podstawa - Kodeks Pracy, Ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,584,65727887,65727887,Co_zrobic_zeby_miec_macierzynski_.html


Temat: staz pracy a macierzynski
Ustawa o swiadczeniach pienieznych z ubezpieczenia spolecznego w razie choroby i macierzynstwa mowi dokladnie tak: art. 29.1 Zasilek macierzybski przysluguje ubezpieczonej, ktora w okresie ubezpieczenia chorobowego albo w okresie urlopu wychowawczego: 1) urodzila dziecka 2) przyjela dziecko w wieku do 1 roku na wychowanie i wystapila do sadu opiekunczego w sprawie jego przysposobienia 3) przyjela dziecko w wieku do 1 roku na wychowanie...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,584,35283371,35283371,staz_pracy_a_macierzynski.html


Temat: Do kiedy ZUS musi wypłacić świadczenie?
...ona złożyła Twoje dokumenty ! Będziesz wiedziala, kiedy mineło 30 dni na wypłatę: piszesz pismo coś w ten deseń: Do Zakładu Ubezpieczen Społecznych w ..... W zwiazku z dostarczeniem w dniu............ przez moj zakład pracy (tu piszesz dane pracodawcy) dokumentow uprawniających do wypłaty zasiłku chorobowego, wnioskuje i podanie daty wypłaty świadczenia przez ZUS oraz wypłatę ewentualnych odsetek zgodnie z art 64.2 - ustawy o swiadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa Tu masz podstawę prawną z ustawy Art. 64. 1. Płatnicy składek, o których mowa w art. 61 ust. 1 pkt 1, wypłacają zasiłki w terminach przyjętych dla wypłaty wynagrodzeń lub dochodów, a Zakład Ubezpieczeń Społecznych bieżąco po stwierdzeniu uprawnień. Zasiłki te wypłaca się nie później jednak niż w ciągu 30 dni od...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,584,102603528,102603528,Do_kiedy_ZUS_musi_wyplacic_swiadczenie_.html


Temat: Chorobowe-jak zapobiegac?
Nixe napisał(a): W wiadomości <news:eecftn$cpm$1@news.onet.pl Liwiusz <lma@wytnijto.poczta.onet.plpisze: |   Czyli jeśli wynagrodzenie zasadnicze wynosi 2000zł i premia 250zł, | to chorobowe będzie wynosić 80 procent z 2250zł A skąd! Premia_uznaniowa_nie jest i nigdy nie była elementem wynagrodzenia podstawowego. Delikwent dostanie zatem jedynie 80% z 2000 zł.    Ale w (Dz. U. 12 lipca 1999 r.) ( ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa) jest mowa o tym, że podstawą obliczania wynagrodzenia chorobowego jest wynagrodzenie pracownika z ostatnich 6-12 miesięcy (rozdział 8). A na wstępie wynagrodzenie jest definiowane jako - przychód pracownika stanowiący podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe, po odliczeniu potrąconych przez pracodawcę składek na...
Źródło: topranking.pl/1246/chorobowe,jak,zapobiegac.php


Temat: Złote myśli kandydatów.
...do wyborów, to później kierują się kryterium przystojności panów. Henryka Bochniarz facetów się nie boi, a nawet ich nie lubi, czego dowodem jest jej zdanie o kolegach z lewicy: Mam wrażenie, że szuflady SLD, które, jak zapowiadano przed wyborami, miały być pełne gotowych rozwiązań, są puste. Za mocnymi słowami idą też konkrety: Nie może być tak, że pracownik ukrywa się na zwolnieniu, a pracodawca nie może go zwolnić. Nowa ustawa o świadczeniach pieniężnych w razie choroby daje wreszcie pracodawcy możliwość interwencji w takich wypadkach. Niestety, szczerość i dobre rozwiązania to kiepski pomysł na kampanię. Kolejny kandydat jest równie szczery... Marek Borowski – Wierny wyborcom, nie układom Z jazdy rowerem można wiele ciekawych rzeczy dla polityki wyciągnąć – powiedział, co wiedział (lub nie wiedział). Marszałek...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,28,28936807,28936807,Zlote_mysli_kandydatow_.html


Temat: jakie koszty ponosi pracodawca jak jestem na l4?
praca.gazeta.pl/gazetapraca/1,74785,3364390.html?as=3&ias=7&startsz=x Zasiłek macierzyński: Reguluje to art. 61. Ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Zgodnie z nim - w zakładach, które zgłosiły do ubezpieczenia chorobowego powyżej 20 osób, taki zasiłek płaci pracodawca, czyli tzw. płatnik składek. Natomiast ZUS wypłaca je: • pracownikom zakładów zatrudniających do 20 osób, • ubezpieczonym prowadzącym pozarolniczą działalność gospodarczą i...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,585,49073200,49073200,jakie_koszty_ponosi_pracodawca_jak_jestem_na_l4_.html


Temat: ciąża a urlop wychowawczy
Zgodnie z ustawa o swiadczeniach pienieznych z ubezpieczenia spolecznego w razie choroby i macierzynstwa, art. 12.1 par 2: "Zasilek chorobowy nie przysluguje rowniez za okresy niezdolnosci do pracy przypadajace w czasie: (...) 2) urlopu wychowawczego (...)" Niestety...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,584,31901980,31901980,ciaza_a_urlop_wychowawczy.html


Temat: Na gwałt ;P potrzebna księgowa:)
Art. 62 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego mówi "2. Ubezpieczony, o którym mowa w art. 61 ust. 1 pkt 2 lit. a, obowiązany jest dostarczyć zaświadczenie lekarskie w ciągu 7 dni od daty jego otrzymania płatnikowi składek, który przekazuje je niezwłocznie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, podając datę dostarczenia tego zaświadczenia przez ubezpieczonego." Sęk w tym, że to...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,88104,96391930,96391930,Na_gwalt_P_potrzebna_ksiegowa_.html


Temat: wynagrodzenie za "lewe" chorobowe
Na podstawie ustawy "o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa", oraz stosownego rozporzadzenia min.
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,23,20879476,20879476,wynagrodzenie_za_lewe_chorobowe.html


Temat: Termin dostarcz. zwoln. lekarskiego.
...nie podlega obnizeniu nawet przy zawinionym przekroczeniu terminu. Czy data wystawienia zwolnienia musi by? równa dacie obowi?zywania tego zwolneinia czy mo?e by? wystawione pod koniec zwolnienia i od tej daty móg?by obowi?zywa? okres 7 dni. Sanatoria i szpitale wystawiaja zwolnienia zwykle pod koniec pobytu pacjenta. Wtedy termin biegnie od daty wystawienia W jakie ustawie , paragrafie jest zdefinowany ten zapis o terminie dostarczenia zwolnienia ? art 62 ustawy o swiadczeniach pienieznych z ubezpieczenia spolecznego w razie choroby i maciezynstwa. Dan.
Źródło: topranking.pl/1854/termin,dostarcz,zwoln,lekarskiego.php


Temat: zasilek porodowy
skoro czytałaś, to tam jest napisane, że "Ustawa z dnia 17 grudnia 2001 r. o zmianie ustawy o funduszu alimentacyjnym, ustawy o zasiłkach rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych i ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa ZLIKWIDOWAŁA zasiłki porodowe. " Będą prawdopodobnie chyba od września.
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,585,10166376,10166376,zasilek_porodowy.html


Temat: MACIERZYŃSKI PO WYCHOWAWCZYM. PILNE !!!
Urlop macierzyński nie przysługuje pracownicy przebywającej na urlopie wychowawczym. Jednak pracownicy, która w okresie urlopu wychowawczego urodziła dziecko, przysługuje zasiłek macierzyński za okres odpowiadający części urlopu macierzyńskiego, która przypada po porodzie. Kwestię tę reguluje ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństwa. Wedlug mnie nie jest potrzebne Ci teraz zaświadczenie od ginekologa. Zasiłek macierzyński zostanie Ci wypłacony na podstawie dokumentów, które zostaną Ci wydane przy wypisie ze szpitala. Urlop macierzyński (czy raczej reszta, jaka pozostanie z przysługujacego Ci okresu pobierania zasiłku macierzyńskiego) bedzie Ci...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,584,35495213,35495213,MACIERZYNSKI_PO_WYCHOWAWCZYM_PILNE_.html


Temat: Łódź 2005/2006
180 dni chorobowe+ potem zasilek rehabilitac. to info od mojego pracodawcy: Znowelizowana ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa obowiązująca od 8.02.2005 zlikwidowała możliwość przedłużania przez lekarza orzecznika ZUS okresu zasiłkowego o dalsze 3 miesiące. Podstawowy okres zasiłkowy teraz wynosi 182 dni. Osoby, które zaczęły korzystać z zasiłku chorobowego po 8 lutego br, jak również te które przed 8 lutego br były na zasiłku, ale później...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,586,24524681,24524681,Lodz_2005_2006.html


Temat: zwolnienie-jak obliczyć te 182 dni?
To się dziwię, ktoś w ZUS chyba niedouczony był. Miałam w zeszłym roku podobny przypadek w pracy i zwolnienia nie były sumowane. Wiem to na 100% bo dziewczyna w ciąży przekroczyła okres zasiłkowy i miała potem świadczenie rehabilitacyjne. Mówi o tym ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, konkretnie art.9 p.2: "'2. Do okresu zasiłkowego wlicza się okresy poprzedniej niezdolności do pracy, spowodowanej tą samą chorobą, jeżeli przerwa pomiędzy ustaniem poprzedniej a powstaniem ponownej niezdolności do pracy nie przekraczała 60 dni." Jak widać, padają słowa "spowodowanej tą samą...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,584,87093422,87093422,zwolnienie_jak_obliczyc_te_182_dni_.html


Temat: RATUJCIE!Zus nie chce wypłacić macierzyńskiego!!!
Witam, nie jestem co prawda prawnikiem, ale wyrwałam siłą swoje pieniądze ZUS-owi, więc chyba mogę coś na ten temat powiedzieć. W moim przypadku też chodziło o wypłatę zasiłku macierzyńskiego, ale bardziej o jego wysokość. Przez niemal cały okres ciąży byłam na chorobowym. ZUS, zgodnie z Ustawą o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa z dnia 25 czerwca 1999 (z późn. zm.), wypłacał mi zasiłek chorobowy 100% średniej z mojego wynagrodzenia z ostatnich 6 m-cy. Bez jakiejkolwiek przerwy z wym zasiłku, przeszłam automatycznie na macierzyński po urodzeniu dziecka, aż tu nagle okazało się, że będę dostawać o wiele niższy zasiłek macierzyński (w moim przypadku...
Źródło: topranking.pl/1854/ratujcie,zus,nie,chce,wyplacic.php


Temat: macieryński, podwyżka, L4 - 3 mies przepracowane
Czy to chodzi o ten przepis może? pliss o odpowiedź dla zaznajomionych w temacie Art. 43. z ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezp. społecznego Podstawy wymiaru zasiłku nie ustala się na nowo, jeżeli między okresami pobierania zasiłków zarówno tego samego rodzaju, jak i innego rodzaju nie było przerwy albo przerwa była krótsza niż 3 miesiące kalendarzowe.
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,584,80039990,80039990,macierynski_podwyzka_L4_3_mies_przepracowane.html


Temat: Zwolnienie chorobowe a pracodawca
...lub z pracy albo choroby przypadającej w czasie ciąży w powyższym okresie pracownik zachowuje prawo do 100% wynagrodzenia. Natomiast zgodnie z art. 92 §4 Kodeksu pracy za czas niezdolności do pracy, o której mowa w § 1 tego przepisu, trwającej łącznie dłużej niż 33 dni w ciągu roku kalendarzowego, pracownikowi przysługuje zasiłek chorobowy na zasadach określonych w odrębnych przepisach. Tymi odrębnymi przepisami są przepisy ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Na podstawie art. 6 ust. 1 zasiłek chorobowy przysługuje ubezpieczonemu, który stał się niezdolny do pracy z powodu choroby w czasie trwania ubezpieczenia chorobowego. Zatem przez pierwsze 33 dni przebywania na zwolnieniu chorobowym w ciągu roku kalendarzowego jako pracownik nie otrzymywała Pani zasiłku chorobowego, ale...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,895,59241800,59241800,Zwolnienie_chorobowe_a_pracodawca.html


Temat: JAK ZUS WYLICZA ŚREDNIĄ??????
Z tego co ja się orientuję to w połowie stycznia weszło w życie Rozporzadzenie z dnia 17 grudnia 2004r. o zmianie Ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i maierzyństwa i teraz zasiłek wylicza się na podstawie średniej z ostatnich 12-tu (!) miesięcy, a nie 6-ciu jak było dotychczas. Oto link na zmiany: ks.sejm.gov.pl/proc4/ustawy/2766_u.htmPozdrawiam!
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,585,19923554,19923554,JAK_ZUS_WYLICZA_SREDNIA_.html


Temat: zasiłek macierzyński - pytanie
Źródło: Ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,584,42052618,42052618,zasilek_macierzynski_pytanie.html


Temat: zwolnienie lekarskie w czasie ciąży
Szanowna Pani, pierwsze 33 dni zwolnienia lekarskiego objęte są tzw. wynagrodzeniem chorobowym, które wypłaca pracodawca. Następnie zasiłek chorobowy wypłaca ZUS. Zgodnie z art.36 ustęp 1 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa podstawę wymiaru zasiłku chorobowego przysługującego ubezpieczonemu będącemu pracownikiem stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy. Do okresu zasiłkowego wlicza się okresy poprzedniej...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,1047,82826984,82826984,zwolnienie_lekarskie_w_czasie_ciazy.html


Temat: zwolnienie lekarskie
...w | pracy (czy nalezy podac powod, czy nie, w jakiej formie - mail, list, | faks...) oraz termin dostarczenia zwolnienia lekarskiego. | Przeszukalem archiwum, ale nie znalazlem jednoznaczej odpowiedzi, a w | KP nie | moge sie doszukac. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy Jesli natomiast chodzi o termin doręczenia zaświadczena lekarskiego to ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa - art. 62 - termin 7 dni. Beata
Źródło: topranking.pl/1857/zwolnienie,lekarskie.php


Temat: Do Rakijki!!!!!!!
Zgodnie z Ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa bedzie Ci przyslugiwalo swiadczenie rehabilitacyjne. Art. 18 1. Świadczenie rehabilitacyjne przysługuje ubezpieczonemu, który po wyczerpaniu zasiłku chorobowego jest nadal niezdolny do pracy, a dalsze leczenie lub rehabilitacja lecznicza rokują odzyskanie zdolności do pracy. 2. Świadczenie rehabilitacyjne...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,584,18519749,18519749,Do_Rakijki_.html


Temat: urlop macierzyński a PŁACA
Po ostatnich lutowych zmianach (Ii 2005) " ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa", zasiłek macierzyński wyliczany jest na podstawie średniej z ostatnich 12 msc przed porodem. Tak więc Twój zasiłek macierzyński wyniesie 1/12 tego co zarobiłaś przez rok przed porodem, a wyższą pensję dostajesz tylko przez fragment tego okresu, zatem podniesie ona zasiłek w małym stopniu. gdy po macierzyńskim...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,585,21120327,21120327,urlop_macierzynski_a_PLACA.html


Temat: Przedłużenie zasiłku Z-21 -kto ma racje?
Masz rację. Zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa do okresu zasiłkowego wlicza się okresy poprzedniej niezdolności do pracy, spowodowanej tą samą chorobą, jeżeli przerwa pomiędzy ustaniem poprzedniej a powstaniem ponownej niezdolności do pracy nie przekraczała 60 dni. Zatem w Twoim przypadku nie powinno się sumować tych dwóch okresów, bo po pierwsze to są dwie różne...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,585,21443183,21443183,Przedluzenie_zasilku_Z_21_kto_ma_racje_.html


Temat: zmiana wynagrodzenia nauczycielki będącej w ciąży
...bez pracy należy się jej odszkodowanie. To szczególny przywilej, bo innym pracownikom należałoby się w takiej sytuacji tylko wynagrodzenie za maksymalnie trzy miesiące (art. 56 i 57 kodeksu pracy). Nawet jeżeli kobieta w trakcie ciąży straciła pracę i ubezpieczenie chorobowe z powodu likwidacji lub upadłości firmy, a choruje, to do dnia porodu powinna dostawać zasiłek chorobowy w wysokości 100 proc. podstawy wymiaru (art. 30 Ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa). Zasiłek ten wypłaci ZUS. Dodatkowo: Ochrona w okresie ciąży i urlopu macierzyńskiego W okresie ciąży i urlopu macierzyńskiego szczególnej ochronie podlega trwałość zatrudnienia pracownicy. W okresie tym pracodawca, z mocy art. 177 par. 1 k.p., nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę, a także dokonać...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,584,51528097,51528097,zmiana_wynagrodzenia_nauczycielki_bedacej_w_ciazy.html


Temat: podstawa wysokości zasił.chor.-szpital
Podstawa prawna to Kodeks Pracy Art. 92. i Ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa Art. 11.1a
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,584,92082201,92082201,podstawa_wysokosci_zasil_chor_szpital.html


Temat: "Pracujące" mamy na wychowawczym
dziewczyny luz Przerwanie url.wychowawczego + to PRAWO każdego rodzica - mówi o tym kodeks pracy - cytowałam podstawę prawną w poprzenich postach. Natomiast Ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. z 1999 roku mówi na jakich zasadach przysługuje wynagrodzenie/zasiłek chorobowy. Nie postępujecie NIE zgodnie z prawem, wszystko pod względem prawa jest ok, więc nie macie czego obawiać się ze strony ZUS czy innych instytucji. Wierzcie mi zajmuje się tym zawodowo od lat. Natomiast wiele z Was ma wyrzuty "sumienia"...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,90026,97997063,97997063,_Pracujace_mamy_na_wychowawczym.html


Temat: urlop tacierzyński
...życia. Urlopu ojcowskiego udziela się na pisemny wniosek składany przez uprawnionego pracownika w terminie nie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem korzystania z takiego urlopu; pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek pracownika. Przy udzielaniu urlopu ojcowskiego tydzień urlopu odpowiada 7 dniom kalendarzowym. Za czas urlopu ojcowskiego przysługuje zasiłek macierzyński na zasadach i warunkach określonych w przepisach ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,88104,105167099,105167099,urlop_tacierzynski.html


Temat: Poważny problem-choroba, a umowa na czas określony
Można stwierdzić, że taki zasiłek, wypłacany przez ZUS będzie przysługiwał jeżeli nie zachodzą okoliczności określone w art. 13 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (treść tego artykułu poniżej). Art. 13 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa 1. Zasiłek chorobowy z tytułu niezdolności do pracy powstałej w czasie trwania ubezpieczenia chorobowego, jak i z tytułu niezdolności do pracy powstałej po ustaniu tytułu ubezpieczenia nie przysługuje za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego, jeżeli osoba niezdolna do pracy: 1) ma ustalone prawo do emerytury lub renty z...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,23,48231801,48231801,Powazny_problem_choroba_a_umowa_na_czas_okreslony.html


Temat: ciąża - pensja na długim zwolnieniu
Podstawę prawną znajdziesz tutaj: Ustawa o świadczeniach pienieżnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, tekst jednolity: Dz. U. z 2005r. nr 31, poz 267. Interesujacy cię artykuł to: 48 w rozdziale 9. Pozdrawiam
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,585,35885935,35885935,ciaza_pensja_na_dlugim_zwolnieniu.html


Temat: czy mam prawo do zassiłku macierzyńskiego?
...mnie,że musiałabym mieć umowę do dnia porodu,żeby ubiegać się o zasiłek.W przeciwnym razie,jeśli stosunek pracy wygasa przed terminem porodu mogę po 182 dniach chorobowego starać się o świadczenie rehabilitacyjne do dnia porodu a potem pozostaje mi jedynie zarejestrowanie się w urzędzie pracy.Z ciekawości zadzwoniłam do ZUS- u w mieście sąsiednim i inna "Pani" poinformowała mnie powołując się na atr.30 ust.1 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macieżyństwa,że nawet jeśli umowa z ciężarną zostaje rozwiązana w trakcie trwania ciąży a przyczyną rozwiązania umowy jest likwidacja pracodawcy to należy mi się zasiłek macierzyński po urodzeniu dziecka.Bardzo proszę,może ktoś wie i mi pomoże, rozjaśni jak to w końcu jest.Czy po pierwsze mogę dostać odszkodowanie z tytułu...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,584,80418326,80418326,czy_mam_prawo_do_zassilku_macierzynskiego_.html


Temat: kto płaci za czas na L4? I jak -średniaz premiami?
Premie uznaniowe, nie zapisane w regulaminie i nie pomniejszane proporcjonalnie do czasu pracy, nie są wliczane do podstawy wynagrodzenia za czas choroby bądź zasiłku chorobowego.Rozdział 8 Ustawy o świadczeniach pieniężnych z 25.06.99 Ustawa dostępna choćby tutaj www.madar.com.pl/publik/Ustawa_chorob.pdf
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,584,56607938,56607938,kto_placi_za_czas_na_L4_I_jak_sredniaz_premiami_.html


Temat: Po jakim czasie od dostarczenia zwolnienia dostaly
Art. 61 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. z 2005 r. nr 31, poz. 267) stanowi o tym, że prawo do zasiłków określonych w tej ustawie i ich wysokość ustalają oraz zasiłki te wypłacają: płatnicy składek na ubezpieczenie chorobowe, którzy zgłaszają do ubezpieczenia chorobowego powyżej 20 ubezpieczonych (na 30 listopada poprzedniego roku kalendarzowego),...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,89946,102454377,102454377,Po_jakim_czasie_od_dostarczenia_zwolnienia_dostaly.html Podobne
 : babicka
 : ustawa o prawie autorskim i prawie pokrewnym
 : Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkwa
 : Ustawa z dnia 16 kwietnia2004r. o ochronie przyrody
 : ustawa z 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych
 • piosenki;i;chwyty;na;flet;prosty
 • philip jones jak dziala reklama
 • sztokholm solna
 • smiglowiec;strazy;granicznej
 • lyzeczkowanie mieczaka
 • krishnan sasikiran
 • technika pracy umysowej
 • velbon qb 4l plytka
 • pojecie reklamy
 •  . : : .
  Copyright (c) 2008 babicka | Designed by Elegant WPT